14 mars, 2016

Policy

Företagets IT-resurser får inte användas för att på otillbörligt sätt sprida, förvara eller förmedla information i strid mot personuppgiftslagens (PuL) stadganden om den personliga integriteten.

0 Comments

Leave A Comment

Kommentera